Engelsiz Medeniyet

İş Koçluğu Uzmanlarının Yeterlilikleri için Eğitim ve Kalite Değerlendirme Araçları Tasarımı Projesi

17.09.2018

İstanbul Medeniyet Üniversitesi adına Koordinatörlüğü’nü rektör yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Cihan hocamızın yaptığı " Designing Quality and Training Tools for Competence Profile of Supported Employment Specialists" (İş Koçluğu Uzmanlarının Yeterlilikleri için Eğitim ve Kalite Değerlendirme Araçları Tasarımı) başlıklı Erasmus KA2 projesinin sonuçları Ulusal Ajans tarafından 14 Eylül 2018 tarihinde Ankara Holiday Inn Çukurambar otelinde düzenlenen DEOR (Dissemination and Exploitation of Project Results "Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması” ) Çalıştayı kapsamında sunuldu.  Çalıştaya proje temsilcisi ve koordinatör yardımcısı olarak Psikoloji Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Selma Arıkan katıldı. Çalıştayda İstihdam ve Girişimcilik olmak üzere iki konu başlığı altında toplanan proje çıktıları ve bu proje çıktılarından faydalanılması için kamu kurumlarının ve karar alıcıların yapmaları gereken düzenlemeler tartışıldı.

Çalıştaya KA2 proje temsilcileri dışında Milli Eğitim Bakanlığı; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile bakanlığı; Dışişleri Bakanlığı; Gençlik ve Spor Bakanlığı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Ticaret Bakanlığı; Yüksek Öğretim Kurulu; KOSGEB; Tübitak; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Türkiye İş Kurumu ve Mesleki Yeterlilikler Kurumu Başkanlığından temsilciler katıldı.  Designing Quality and Training Tools for Competence Profile of Supported Employment Specialists başlıklı proje İstanbul Medeniyet Üniversitesi koordinatörlüğünde Slovenya’dan URI-Soça, Bulgaristan’dan Marie Curie Association, Portekiz’den Consultis ve ÇASGEM ortaklığından oluşan bir ekibin tamamladığı bir KA2 projesidir. Proje ekibinde üniversitemiz adına öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Cihan, Doç. Dr. Selma Arıkan, Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Dr. Öğretim Üyesi Emine Ayyıldız, Doç. Dr. Işıl Bilican, Ar. Gör. Beliz Canlı Korkut adına görev yapmışlardır. Ayrıca engelli istihdamı konusunda araştırmalar yapan Düzce Üniversitesi  öğretim üyesi Dr. Fidan Özbey’de proje ekibine uzmanlığı ile  destek vermiştir.