Engelsiz Medeniyet

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, eğitim öğretimden sorumlu rektör yardımcısının gözetiminde, ilgili akademik ve idari personelin katılımıyla oluşturulmuş bir birimdir. Ayrıca Üniversite bünyesinde yer alan tüm akademik - idari personel ve öğrenciler, bu birimin gönüllü destekçileridir.


GÖREVLER

1. Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak;

2. Engelli olan üniversite öğrencilerinin devam ettiği öğretim ortamını akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde düzenlemek, engellilere yönelik araç gereç teminini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasını sağlamak;

3. Diğer öğrenci ve bütün öğretim elemanlarına yönelik engel ve engelli, bunun getirdiği sınırlılıklar ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, hizmet içi eğitim sağlamak;

4. Bu konularda program ve projeler geliştirmek;

5. Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp rektörlüğe sunmak;

6. Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

7. Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına eklenebilecek engellilerle ilgili ders ve eğitim programları geliştirmek;

8. Engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi vb. gerekli tedbirleri almak ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli düzenlemeleri yapmak. 

9. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili  rapor hazırlamak.